top of page

Därför använder vi inte sojavax

Att använda sojavax för att tillverka ljus är både populärt, enkelt och billigt. Det låter miljövänligt - soja är ju en gröda. Men det är allting runt omkring som sker med sojan, som gör det till en miljöovänlig produkt. Många sojavax är dessutom utblandade med paraffin och att de genmodifierande sojaplantorna ökar gör att de farliga bekämpningsmedlen ökar.  
 

Framställningen av Soja 

Huvuddelen av den soja som produceras används till djurfoder vid produktion av kött, mjölk och ägg samt vid odling av fisk. Ur sojabönan utvinns även sojaolja. Den används i livsmedel men också i kemisk-tekniska produkter som tvål, kosmetika och biodiesel. Det är sojaoljan som sedan blir sojavax till sojaljus. De senaste 50 åren har den globala produktionen av soja tiofaldigats och sojaarealen förväntas fördubblas till år 2050. 

 

Den många gånger extremt storskaliga odlingen av soja förstör unika naturområden när miljoner hektar skog, gräsmarker och savanner omvandlas till jordbruksmark. I exempelvis Brasilien har uppemot halva Cerradon odlats upp och av Atlantregnskogen finns bara små rester kvar. Även Amazonas påverkas direkt eller indirekt och de senaste uppgifterna pekar på att avskogningen åter tagit fart. 

Framför allt i Sydamerika är det tydligt att den extremt storskaliga produktionen har inneburit en ökad koncentration av markägandet till ett mindre antal aktörer. Som en direkt följd av detta berövas lokalbefolkningarna rättigheterna till sin mark samtidigt som inslag av tvångs- och slavarbete kan förekomma.  

När den värdefulla biologiska mångfalden försvinner, påverkas viktiga ekosystemtjänster, som till exempel vattenförsörjning. Samtidigt ökar också utsläppen av växthusgaser. Vid sojaodling används dessutom stora mängder jordbrukskemikalier med negativa effekter på både miljön och människors hälsa 

 

Stå upp för naturen 

Utvecklingen måste bli mer hållbar, men då det är svårt för dig som konsument att veta vilka frågor du ska ställa och vilka aktörer som säljer doftljus som är mer eller mindre ansvarstagande kan det helt enkelt vara lättare att köpa doftljus som tillverkas av annat än sojavax – tex raps- och kokosvax.  


När du köper ett billigt doftljus kan du räkna med att sojan inte är hållbart framställd. Det finns få doftljusmärken där ute på marknaden som använder soja som är tillverkad i Europa (eller till och med Sverige) och därmed framställts på ett bättre vis.


Var stolt över de val du gör!


Källa och mer information:

Kommentarer


bottom of page