top of page

Allmänna villkor

Allmänt

Denna webbshop drivs av GU-RU AB och är tillgänglig för alla i Sverige och erbjuder handgjorda doftljus för försäljning till både enskilda konsumenter och återförsäljare. Org. nr. 559442-6214.

Användning och Delning

Genom att skapa och dela innehåll från vår webbsida samtycker du till att följa dess riktlinjer och regler.

 

Säkerställ att ditt innehåll är relevant och autentiskt för GU-RU's gemenskap. Du ansvarar för att du har rättigheterna att använda och publicera allt innehåll som du delar från vår webbsida. Du får inte kopiera eller använda texter och bilder som du inte har rättigheter till, och var medveten om att användning av upphovsrättsskyddat material utan tillstånd kan ha juridiska konsekvenser. Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder om dessa regler inte följs, inklusive att ta bort innehåll eller stänga användarkonton.

 

Vi strävar efter att skapa en positiv och givande gemenskap för alla våra användare, och din medverkan är värdefull för oss. Om du har några frågor eller funderingar angående detta, är du välkommen att kontakta oss här.

Användarens Rättigheter och Begränsningar

Du har rätt att använda vår webbsida i enlighet med dessa villkor. Vänligen undvik att använda vår webbsida på ett sätt som bryter mot gällande lagar eller regelverk. Det är ditt ansvar att tillhandahålla korrekt och aktuell information när du köper eller registrerar dig, samt att använda varan du köpt på rätt rätt.

Som återförsäljare ansvarar du för att följa våra riktlinjer och krav för försäljning av våra ljus, detta inkluderar marknadsföring av våra produkter, delning, försäljning, prissättning, erbjudanden rörande GU-RU's doftljus och andra aspekter som framgår de avtal du fått som återförsäljare. Du är också ansvarig för att upprätthålla konfidentialitet av ditt konto och lösenord (denna funktion lanseras 2024).​

  

Företagets Rättigheter och Åtaganden

Vi har möjligheten att justera, avbryta eller begränsa åtkomsten till vår webbsida och tjänster vid behov. Vid misstanke om missbruk förbehåller vi oss rätten att avvisa beställningar. 

Trots vårt strävande att tillhandahålla korrekt information om våra handgjorda doftljus, eller annan saklig information kan vi inte garantera absolut noggrannhet.

Ändringar i Villkoren

GU-RU förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor när som helst. Ändringar kommer att meddelas genom uppdaterad information på vår webbshop. Fortsatt användning av webbshoppen efter ändringar utgör ditt godkännande av de nya villkoren.

 

Avslut av Återförsäljarkonto

Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt konto om du inte följer dess villkor eller om vi anser att det är nödvändigt av säkerhetsskäl. Du kan även själv välja att avsluta ditt konto, så länge inga innestående betalningar eller andra skyldigheter föreligger. Har du som återförsäljare skyldigheter och skulder som ådragits före en eventuell uppsägning ska dessa fortsätta att gälla efter uppsägningen av avtalet för alla ändamål.

 

Klagomål, Tvister och Lagval Köpeavtal

Eventuella tvister som uppstår i samband med villkoren för användningen av vår webbshop, återförsäljare eller beställandet och användningen av våra produkter ska dessa lösas genom förhandlingar eller enligt gällande lagstiftning. GU-RU ansvarar inte för skador eller förluster som uppstår genom användning av vår webbshop eller produkterna. Återförsäljare är ansvariga för att följa gällande lagar och regler för försäljning av doftljus i sina butiker, se användarvillkor

Eventuell ogiltig eller ogenomförbar bestämmelse kommer inte att påverka andra bestämmelser i dessa villkor.

Vid frågor eller klagomål, kontakta oss som konsument här, och som återförsäljare här.

Om du har ytterligare frågor eller önskar klarhet kring någon punkt, vänligen kontakta oss här. Vi ser fram emot att erbjuda dig en positiv upplevelse på vår plattform.

bottom of page